Kloak

Vils Entreprenørforretning A/S udfører både mindre og større kloakeringsprojekter rundt om i landet.
 
I Danmark er ca. halvdelen af det nuværende kloaksystem udført som et fællessystem. Dette betyder, at regnvand og spildevand ledes i samme ledning og begge føres til rensningsanlæg.
 
I forbindelse med renovering af gamle rørsystemer vælger man i dag oftest at separere regnvand og spildevand. Regnvandet ledes ofte direkte til recipient, hvor spildevandet ledes til rensningsanlæg. Herved kan man undgå, at der ledes en unødig stor mængde vand gennem rensningsanlæggene.
 
I forbindelse med regnvandssystemet udfører vi ofte regnvandsbassiner af varierende størrelser. Et regnvandsbassin kan opbevare vandet fra de stadig større og kraftigere regnskyl, vi udsættes for og derved kan et regnvandsbassin være med til, at forhindre oversvømmelser, ødelæggelser, o. lign..