Kloakering i det åbne land

I landområderne, hvor der ikke er mulighed for at lede sit spildevand til det offentlige kloaksystem, må man selv sørge for, at få renset sit spildevand.
 
Det kan gøres ved at etablere et af følgende:
 
 - Nedsivninsanlæg
 - Sandfilteranlæg
 - Minirensningsanlæg
 - Pilerensningsanlæg
 
Valg af anlæg afhænger blandt andet af krav til rensningsgrad.
 
    
Krav til rensningsgraden varierer, afhængigt af hvor du bor. Der skelnes mellem renseklasserne:
 
   O      Organiske stoffer
   OP    Organiske stoffer og fosfor
   SO    Amoniak og organiske stoffer
   SOP  Amoniak, organiske stoffer og fosfor
 
Kravet til den renseklasse, dit anlæg skal leve op til, oplyses af kommunens Miljø afdeling.
 
Vi assisterer gerne med råd og vejledning og hjælper med ansøgninger, myndighedsbehandling samt levering og etablering af anlægget.