Pipebursting

Pipebursting foregår på følgende måde:

Der etableres et modtager og afsender hul.

o01

Der udtages et stykke af det eksisterende rør i hvert hul.

opstiling-2

Trækstationen anstilles i modtagerhullet og trækstænger skubbes ind i det eksisterende rør frem til afsenderhullet. Trækstængerne skrues sammen til en lang stang efterhånden som de bliver skubbet frem.

opstiling-3

På enden af det nye rør monteres en dorn af passende størrelse og udformning. Valg af dorn er afhængig af hvilket rør/materiale der skal crackes og hvilken dimension det nye rør har. Dornen monteres herefter til trækstængerne med swirvel.

o04

Tilbagetrækningen kan nu begyndes. Dornen "burster" (sprænger) det eksisterende rør samtidig med at det det nye rør trækkes i.

opstiling-1

Efter endt itrækning er det gamle rør knust og erstattet af et nyt, trækstationen kan flyttes til et nyt hul og proceduren gentages til den samlede strækning er gennemført.

opstiling-1