Plastsvejsning

Reperation og vedligeholdelse

PE-svejsning
Vi udfører svejsning af PE-rør i stort set alle dimensioner, og til alle formål som f.eks. vand, kloak- og gasforsyningsledninger.

Sammensvejsning af rør udføres som stuksvejsning eller elmuffesvejsning.

Udover rørsamlinger med elmuffer og stuksvejsninger udføres ekstrudesvejsninger.

Vi rådgiver gerne med henblik på valg af rør- og svejsetyper til et givent projekt og afgiver gerne uforpligtende tilbud.

Vore svejsere er certificerede.