Forlægning af Prinsens Allé, Viborg

Emne:
- Forlægning af Prinsens Allé.
- Ombygning af krydset Indre Ringvej/Farvervej/   Prinsens Allé til 4 benet kryds.
- Ombygning af krydset Farvervej/Vævervej.
- Etablering af højresvingbane til Farvervej 2.
- Lægning af ny kloak, og diverse terrænreguleringer.
Vor entreprise: Hovedentreprise
Beliggenhed: Prinsens Alle, Viborg
Bygherre: Viborg Kommune & Viborg Spildevand A/S
Opførelsesår: 2011 - 2012
Rådgivere: Viborg Ingeniørerne