Krydsomlægning Lægårdvej, Holstebro

Emne: Omlægning af kryds, således der kommer svingbane på Ringvejen og Lægårdvej, Holstebro
Vor entreprise: Hovedentreprise
Beliggenhed: Lægårdvej/Ringvejen, 7500 Holstebro
Bygherre: Vejdirektoratet
Opførelsesår: 2013
Rådgivere: Niras A/S

 

 

 

 

133

140