Kloakfornyelse Koldby, Etape 1.

Emne: Entreprisen omfatter lægning af ca. 1.600 lbm. ny regn- og spildevandsledninger.
Vor entreprise: Hovedentreprise
Beliggenhed: Koldby, 7752 Snedsted
Bygherre: Thisted Spildevand Transport A/S
Opførelsesår: 2013
Rådgivere:

 

 

 

 

186