Metro, Aalborg

Emne: Jord, kloak- og belægningsarbejder
Vor entreprise: Underentreprenør
Beliggenhed: Aalborg
Bygherre: Erling Jensen
Opførelsesår: 2007

 

 

 

 

309

310