Dronninglund, Solfangeranlæg

Emne: Etablering af solfangeranlæg
Vor entreprise: Underentreprise med regulering af mark til solpaner og nedgravning af fjernvarmerør
Beliggenhed: Nordre Ringgade, 9330 Dronninglund
Bygherre: Dronninglund Fjernvarme
Opførelsesår: 2013-2014
Rådgivere: Niras

 

 

 

 

339

344