Søsportscenter, Nykøbing Mors

Emne: Landindvinding og kystsikring af opfyldt areal
Vor entreprise: Kystsikring og jordarbejde
Beliggenhed: Prinsens Alle, Viborg
Bygherre: Morsø Kommune
Opførelsesår: 2010
Rådgivere: Rambøll

 

 

 

 

346

347