Pulsen, Balling

Emne: Udskiftning af blød bund.
Vor entreprise: Underentreprise
Beliggenhed: Stadion Allé 1A, 7860 Spøttrup
Bygherre: Ole Ibsen A/S
Opførelsesår: 2014
Entreprisesum:  
Rådgivere:

 

 

 

380

384