Profil

Vils Entreprenørforretning udfører jord-, kloak- og belægningsarbejder som totalentreprenør såvel som hoved- og fag- og underentreprenør.

Geografisk udfører vi større entrepriseopgaver i forbindelse med anlægs- og byggeopgaver over hele landet. Størsteparten udføres dog i det område, der svarer til det tidligere Viborg Amt.

Ud over de større entrepriseopgaver udfører vi også en række mindre anlægsopgaver og driftsrelaterede opgaver på Thy, Mors, Salling, og i Viborg kommune.

Vi har en stærk lokal tilstedeværelse med afdelinger i Vils og Viborg, og med oplagsplads i Skive.

Herfra serviceres virksomheder, institutioner, forsyningsselskaber og private kunder af vore medarbejdere fra lokalområderne.
 
En stor del af vore opgaver udføres for kunder, som vi har længerevarende faste samarbejdsrelationer til. Det er et forhold, som vi lægger vægt på.
Vils Entreprenørforretning besidder en omfattende og moderne maskinpark, og vi udfører i eget regi en række specialicerede ydelser indenfor vores fagområde.
 
Virksomheden har eksisteret i godt 30 år.