Der skal opføres en ny efterklaringstank på Skive Renseanlæg, for at forbedre rensningen af spildevandet på renseanlægget. Herudover etableres ny udløbsflowmåler og iltningstrappe med ny udløbspumpestation.

Vor entreprise:
Fagentreprise
Beliggenhed:
Skive
Bygherre:
Skive Vand
Opførelsesår:
2016
Vi støtter: