Indkøbs/biografcenter, Kompaktterminal

Vor entreprise:
Jord-, kloak- og belægningsarbejde
Beliggenhed:
Jyllandsgade, Aalborg
Bygherre:
TK Development
Opførelsesår:
2002-2004
Vi støtter: