Udgravning af regnvandsbassin: 10.000 m3

Nedbrydning af: Forklaringstank, rådnetank, adm. bygning til renseanlæg.

Etablering af ca. 800 lbm separat kloak fra dim. Ø200 – ø1200.

Sætning af 30 hovedbrønde, 56 skelbrønde inkl. stikledninger.

Etablering af 450 lbm. Vandledning inkl. 30 stikledninger.

Etablering af 4500 m2 boligvej inkl. sætning af 1000 lbm kantsten samt etablering af fortov

Vor entreprise:
Etablering af regnvandsbassin samt separatkloakering af Fasanvej i Nykøbing.
Beliggenhed:
Fasanvej, Nykøbing Mors
Bygherre:
Morsø Forsyning samt Morsø Kommune
Opførelsesår:
2018 - 2019
Vi støtter: