Afvanding af 4,4 km ny motorvej med dræn og vejbrønde
Vor entreprise:
Underentreprise afvanding
Beliggenhed:
2750 Ballerup
Bygherre:
Vejdirektoratet
Opførelsesår:
2014
Vi støtter: