Entreprisen omfattede anlæggelse af ny dobbeltrettet cykelsti parallelt med Overlundvej (Hovedvej 16) fra Viborg til Foulum.
Vor entreprise:
Hovedentreprise
Beliggenhed:
Hovedvej 16, Viborg-Foulum
Bygherre:
Vejdirektoratet
Opførelsesår:
2012
Vi støtter: