- Forlægning af Prinsens Allé.
- Ombygning af krydset Indre Ringvej/Farvervej/   Prinsens Allé til 4 benet kryds.
- Ombygning af krydset Farvervej/Vævervej.
- Etablering af højresvingbane til Farvervej 2.
- Lægning af ny kloak, og diverse terrænreguleringer.
Vor entreprise:
Hovedentreprise
Beliggenhed:
Prinsens Alle, Viborg
Bygherre:
Viborg Kommune & Viborg Spildevand A/S
Opførelsesår:
2011-2012
Vi støtter: