Fjernvarmekonvertering, Foldby

Konvertering af Foldby fra gas til fjernvarme inkl. smedearbejde.

Hvis du ønsker mere information
Kontakt os : 97 76 77 77

EMNE

  • 219 stik til ejendomme langs trace
  • gravning af 3040 lbm fjernvarmeledning mellem Ø560-Ø200 twin
  • 2470 lbm fjernvarmeledning i kappestr. Ø160-Ø180 twin
  • 4400 lbm stikledninger ind til ejendomme
  • montage af ventiler, alarmskabe mv.
  • 109 lbm styret underboring af stikledninger inkl. bore- og modtagegruber
  • retablering af haver, beplantning, belægning, græsarealer, rabatter, fortove og asfalt
  • smedearbejde inkl. indføring af stikledninger inkl. ventilbeslag

Vor entreprise:

Fagentreprise

Beliggenhed:

Foldby, Hinnerup

Hovedentreprenør:

Vils Entreprenørforretning

Opførselsår:

2021 – 2022

Bygherre:

Hinnerup Fjernvarme AMBA

Rådgivere:

NIRAS (kun projektering)
Bygherre forestod selv tilsyn u. anlægsperioden.