GREENLAB

Jord, kloak og belægningsarbejder for etablering af nyt biogasanlæg.

Hvis du ønsker mere information
Kontakt os : 97 76 77 77

EMNE:

  • Udgravning, håndtering og indbygning af 90.000 m3 råjord
  • Udgravning for 6 reaktortanke Ø24 m, 3 betontanke Ø23 m og 2 betontanke Ø38 m
  • Udlægning af 21.000 m2 BS og SGII
  • Udlægning af 21.000 m2 belægningssten
  • Etablering af regn – spildevandsledninger inkl. brønde
  • Etablering af procesledninger
  • Etablering af pullerter
  • Etablering af hegn

Vor entreprise:

Fagentreprise

Beliggenhed:

Kaastrup, Skive

Hovedentreprenør:

Vils Entreprenørforretning

Opførselsår:

2019 – 2020

Bygherre:

Greenlab Skive Biogas

Rådgivere:

Envidan