Kærgade

Der installeres Ø1600 betonledning med tilhørende spildevandsledning.

Hvis du ønsker mere information
Kontakt os : 97 76 77 77

EMNE

  • Opsamling af vejbrønde og etablering af nye skelbrønde.
  • Alle tilhørende belægningsarbejder i form af fortov, kantsten samt vejbelægning er ligeledes udført.
  • Der blev udført Klimavej hvilket indebar specialprofil i asfalten, større lysning på kantsten samt at der blev etableret hullet dæksler ned på etableret Ø1600 betonledning.

Vor entreprise:

Totalentreprise

Beliggenhed:

Kærgade, Randers

Hovedentreprenør:

Vils Entreprenørforretning

Opførselsår:

2021

Bygherre:

Vandmiljø Randers

Rådgivere:

Vandmiljø Randers