Kløvervej

Jord, kloak, belægning og gartnerarbejde

Hvis du ønsker mere information
Kontakt os : 97 76 77 77

EMNE

  • 9250 lbm Fjernvarmeledninger hvoraf de 450 lbm krydsning
    af Hovsøre dæmningen.
  • Montage af ventiler og udgravning til trykforøgere
  • 24 lbm styret underboring under statsvej i foringsrør inkl. bore- og
    modtagegruber
  • Retablering af markager, græsarealer, rabatter, og asfalt
  • Indmåling af ledning inkl. muffer og stik m. GPS
  • Svejsning og håndtering af rør inkl. montering muffer

Vor entreprise:

Totalentreprise

Beliggenhed:

Kløvervej ,
Kolding

Hovedentreprenør:

Vils Entreprenørforretning

Opførselsår:

2021 – 2023

Bygherre:

 HP Byg A/S

Rådgivere:

Tegnestuen Mejeriet A/S &
Ingeniør´ne A/S & Zoffmannholm