Ø. Jølby Nor

Etablering af vådområdeprojket i oplandet til Jølby Nor, ca. 9 km vest for Nykøbing Mors. 

Hvis du ønsker mere information
Kontakt os : 97 76 77 77

EMNE

  • Projektområdet blev vådlagt ved at regulere vandløbende Lyngbro Bæk, Mejerirenden, Pudsgård Bæk og Solbjerg Å.
  • Udgravning for nye vandløbsprofiler ca. 40.000 m3 jord.
  • Udgravning af 56 nye grøfter ca 7.000 m3.
  • Terrænregulering af omkringliggende marker ca. 5.000 m3
  • Udskiftning af højvandsklapper i pumpehus ved fjordudløb.
  • Etablering af rørførte grøfter i ø450 inkl. brønde ca 300lbm
  • Etablering af dræn ca. 7km.

Vor entreprise:

Hovedentreprise

Beliggenhed:

Nykøbing Mors

Hovedentreprenør:

Vils Entreprenørforretning

Opførselsår:

2019 – 2020

Bygherre:

Morsø Kommune

Rådgivere: