Østerild Regnvandsbassin

Projekt emne

Hvis du ønsker mere information
Kontakt os : 97 76 77 77

EMNE

  • 9250 lbm Fjernvarmeledninger hvoraf de 450 lbm krydsning
    af Hovsøre dæmningen.
  • Montage af ventiler og udgravning til trykforøgere
  • 24 lbm styret underboring under statsvej i foringsrør inkl. bore- og
    modtagegruber
  • Retablering af markager, græsarealer, rabatter, og asfalt
  • Indmåling af ledning inkl. muffer og stik m. GPS
  • Svejsning og håndtering af rør inkl. montering muffer

Vor entreprise:

Totalentreprise

Beliggenhed:

Kærgade, Randers

Hovedentreprenør:

Vils Entreprenørforretning

Opførselsår:

2021

Bygherre:

Vandmiljø Randers

Rådgivere:

Vandmiljø Randers