Solrød Biogas

Jord, kloak, transmissions – og procesledninger for biogas og lelægningsarbejder for etablering af nyt biogasanlæg. 

Hvis du ønsker mere information
Kontakt os : 97 76 77 77

VOR ENTREPRISE

Fagentreprise

BELIGGENHED

Solrød

BYGHERRE:

Bigadan

RÅDGIVER

Opførelses år

2019 – 2023

HOVEDENTREPRENØR

HOVEDMÆNGDER

  • Udgravning, håndtering og indbygning af 10.000 m3 råjord
  • Udgravning for tanke og reaktortanke
  • Udlægning af 8.000 m2 BS og SGII
  • Udlægning af 7.000 m2 belægningssten
  • Etablering af regn- oh spildevandsledninger inkl. brønde
  • Etablering af procesledninger i dim ø50 – ø400, 1800lbm
  • Etablering af gasledninger i dim ø450 -ø560, 400lbm