Hund Sø – Biskæret

Vådområdeprojekt Hund Sø + vådområdeprojekt Biskæret

Hvis du ønsker mere information
Kontakt os : 97 76 77 77

EMNE

  • 29.000 m3 jord afgravning, transport og genindbygning.
  • 3725 m rørledninger og dræn
  • 4270 m åbne vandløb og sivegrøer
  • 2500 m regulering af vandløb
  • 1150 m lukning af kanaler
  • 1 ha rydningsarbejder
  • 60 lokaliteter – lukning af drænsystemer
  • Faunapassager, rørbroer og broramper

Vor entreprise:

Hovedentreprise

Beliggenhed:

Mors

Hovedentreprenør:

Vils Entreprenørforretning

Opførselsår:

2016

Bygherre:

Morsø Kommune,
Teknik & Miljø By og Landskab

Rådgivere:

PV natur & Miljø Rådgivning