LEVERANDØRER

  • Faktura skal udstedes til Vils Entreprenørforretning A/S, Nørre allé 21, 7980 Vils og fremsendes på e-mail til faktura@vils.dk
  • Faktura skal mærkes med sagsnummer og køberreference
  • Medmindre andet er aftalt, betaler Vils faktura efter betalingsvilkår: løbende måned + 21 dage, forudsat at fakturaen er korrekt udstedt og godkendt.