grøn vils entreprenør

vi passer på
vores ting

mumletekst

Hos Vils Entreprenørforretning skaber vi et stærkt fundament for ethvert byggearbejde og bestræber altid at bygge et samarbejde på pålidelighed.
Vi varetager en omfattende og moderne maskinpark, og udfører i eget regi en række specialiserede ydelser indenfor vores fagområde.
Vigtigst af alt higer vi efter at holde os involverede gennem hele processen, at se udfordringerne inden de udvikler sig til reelle problemer og nå frem til den bedste løsning for jeres individuelle udfordringer – hver eneste gang.

verdensmål

Verdensmål 7: Bæredygtig Energi

Mindre maskiner og håndværktøj skal omstilles til el-maskiner samt bæredygtigt brænd-stof.

Verdensmål 7: Bæredygtig Energi

Konkret kan der iværk-sættes uddannelser i at korrigere maskiner og materiel, hvilket reducerer energiforbrug og klimabelastningen, da maskinerne kører mere optimale. Dette vil også give et plus på bundlinjen.

Verdensmål 9: Industri, Innovation og Infrastruktur

Vils vil blive endnu bedre til at arbejde aktivt med bæredygtighed og dermed bidrage i større omfang til, at der etableres de mest bæredygtige løsninger indenfor infrastruktur-løsninger.

Verdensmål 12: Ansvarlig forbrug og produktion

Vils Entreprenørforretning vil sikre en endnu mere effektiv nyttiggørelse af naturressour-cen f.eks. ved at grusgravsmaterialer kan erstattes med genbrugsmaterialer såsom be-tonsand, knust tegl, genbrugssand/genbrugsjord direkte på pladserne.

Verdensmål 17:PARTNERSKABER I DANMARK

Vils skal samarbejde i byggeprojekter, så vi allerede tidligt i opstartsfasen får taget stilling til de bæredygtige løsninger inden projektet er låst. Vils skal samarbejde med genbrugsvirksomheder om overskudsmaterialer, så materialer, der aldrig har været brugt eller genbrugsmaterialer, der er intakte, kan blive solgt eller gensolgt.

projekt 1

projekt 2

projekt 3